Společnost S.I.S. spol. s r. o. vznikla v roce 1992. Od svého počátku úspěšně působí jako stavební a inženýrská společnost přesahující svou činností hranice regionu.

Filosofie společnosti je založena především na perfektním zvládnutí stavební výroby od zákládaní staveb přes hrubou stavbu až po interiér a dále na individuálním přístupu ke klientovi a ke každé zakázce. Za léta aktivního působení ve stavebnictví navázala spolupráci s nejlepšími subdodavateli a specialisty z nejrůznějších oborů a ověřila si řadu tradičních i méně tradičních výrobních postupů. Záběr její činnosti je nejlépe představen v sekci realizace a projekty.

Společnost S.I.S. Projekt spol. s r. o. vznikla v roce 1995 jako nutná potřeba zajistit komplexní služby pro klienta - tedy projekční činnost od studie po prováděcí projekt a autorský dozor. Jedná se o projekční kancelář spolupracující s mladými architekty, stavebními inženýry a specialisty v oboru stavebnictví a přidružených oborů. Každá zakázka je řešena individuálně s ohledem na místní podmínky a finanční možnosti stavebníka. Výhodou kanceláře je úzké propojení procesu nekonvenční architektonické tvorby se stavebním procesem přímo v praxi.